Aktuální informace

Úvodní informace k novým stránkám Tornád v ČR
(Martin Setvák, 26.8.2013)

Stránky, na nichž se právě nacházíte, byly zprovozněny v srpnu 2013 jakožto společný projekt Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Amatérské meteorologické společnosti (AMS o.s.).

Vůbec první www stránky věnované tornádům na našem území vznikly v roce 1996 na pracovišti ČHMÚ v Praze na Libuši; rok poté byly přesunuty na tehdy vznikající oficiální www stránky ČHMÚ. Tou dobou bylo na možný výskyt tornád u nás pohlíženo se značnou nedůvěrou a skepsí většiny odborné veřejnosti, problematice tornád se u nás systematičtěji věnovalo pouze několik málo jedinců (díky toleranci a neformální podpoře svých nadřízených). V kinech proběhl film "Twister", který spolu s několika případy konce 90. let mírně zvýšil pozornost a zájem věnovaných českým tornádům. Kolem roku 2000 získává výzkum tornád oficiálnější postavení, především díky několika grantům GAČR, na nichž spolupracují ČHMÚ s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR. Díky tomu zároveň roste okruh odborníků, kteří se dokumentaci tornád na území ČR věnují.

Zároveň na přelomu 20. a 21. století dochází k výraznému nárůstu počtu doložených tornád na území ČR; během následujících let se tento počet ustálil na několika zdokumentovaných tornádech ročně. Dnes převládá názor, že tento nárůst nebyl způsoben nějakým výkyvem atmosférické cirkulace, nýbrž že je spojen (kromě výše zmíněného nárůstu zájmu odborníků) především s několika technologickými faktory. Jednak na přelomu tisíciletí dochází k masovějšímu rozšíření internetu, jednak v průběhu několika dalších let přichází na scénu první digitální fotoaparáty, které se rychle šíří mezi širokou veřejnost. Pouze s několikaletým zpožděním se pak digitální fotoaparáty rychle šíří i do mobilních telefonů, čímž výrazně roste šance, že žádné z tornád, která se vyskytnou v denních hodinách, neunikne foto- či videodokumentaci veřejností.

Tento technologický pokrok začátku 21. století je současně doprovázen značným růstem zájmu veřejnosti o meteorologii, výrazně posiluje role amatérské meteorologie. ČHMÚ dlouhodobě spolupracuje s jednou ze skupin amatérkých meteorologů, zaměřenou právě na konvektivní bouře - tehdejší Amateur Stormchasing Society (A.S.S.). Vzhledem k tomu, že tato skupina amatérských meteorologů, která se v roce 2012 transformuje na občanské sdružení "Amatérská meteorologická společnost" (AMS o.s.), je primárně zaměřena na silné konvektivní bouře a vše, co je doprovází, přichází v roce 2012 logický krok, kterým je návrh na spolupráci při dalším rozvoji tornádových stránek. Tento krok přichází v době, kdy většina odborníků z ČHMÚ, kteří se na dokumentaci tornád podíleli či podílejí, má vzhledem ke svým oficiálním úkolům čím dál méně času na problematiku tornád; proto oživení stránek formou spolupráce z AMS o.s. je vítanou možností, jak tuto problematiku "udržet při životě", aniž by se od ní ČHMÚ zcela distancoval. Výskedkem jsou pak tyto nové stránky, zprovozněné koncem srpna 2013, na nichž by se měly podílet obě strany.

AMS o.s. pak patří ze strany ČHMÚ velké díky za zázemí a podporu, které stránkám tornád na svých serverech poskytlo.