2011-06-13 16:20 UTC

Bouzov (okr. Olomouc)

výrazná tromba

ca. 15 min

Zpět

V podvečerních hodinách 13. června 2011 mezi 18:20 až 18:35 SELČ byl nedaleko obce Bouzov (dle vícero pozorování s největší pravděpodobností několik set metrů až 1-2 km JV od této obce) byla pozorována tromba - kondenzační nálevka. Dokumentace byla pořízena hned z několika okolních míst - např. z Luké u Litovle, Slavětína či Litovle.
Jev vznikl ve výše zmíněném čase na poměrně nevýrazné konvektivní buňce, bez zaznamenané elektrické aktivity. Přikládáme krátkou sekvenci radarových obrázků mezi 18:20 až 18:35 SELČ (v 5 min. kroku).

První obdržené záběry tohoto jevu nasvědčovaly možnému kontaktu se zemí. Bohužel (?) se tyto předpoklady nepodařilo důvěryhodně prokázat. Jev se pravděpodobně vyskytl nad neobydlenou zalesněnou krajinou, stopy škod nebyly nalezeny a potvrzeny žádné.
Z těchto důvodů jsme se rozhodli klasifikovat tento případ jako tzv. trombu - tedy kondanzační nálevku bez prokázaného dotyku se zemí (a potenciálem působit škody).
Nicméně se jednalo o poměrně "fotogenický" případ a proto zde uvedem několik zdařilých fotografií - dokumentujících tento jevo v různém stádiu vývoje (autoři jsou uvedeni u jednotlivých snímků).

Autorem první (a nejdetailnější) série snímků je p. Ondřej Mikulka, jenž pozoroval tento jev z lokality nedaleko Luké.

     

     

     

© Ondřej Mikulka

 

Tento jev byl pozorován také z nedalekého Slavětína p. Jaroslav Urbánek.

   

© Jaroslav Urbánek

 

Zpracoval: RNDr. Roman Volný