2006-06-13 11:15 UTC

Božice (okr. Znojmo)

tornádo

F0

10 min

Zpět

Tornádo východně od Znojma

Několika informačními kanály jsme se dozvěděli o menším, nicméně nápadném tornádu u obce Božice na Znojemsku, které nastalo v úterý 13.6. kolem 13.30 SELČ. Kromě škod na slunečnicovém poli zřejmě nezpůsobilo další problémy. Tornádo bylo vyfotografováno mnoha lidmi, mj. panem Luďkem Nešporem od obce Slup směrem na severovýchod (zprostředkováno RNDr. Jiřím Trachtulcem, vedoucím meteorologické stanice v Kuchařovicích). Další fotografie, pořízené z mobilního telefonu, nám laskavě poskytli pan Roman Staněk, pracovník Vinných sklepů Lechovice (viz níže), Mgr. Petr Šípek a další přispěvatel, jehož totožnost jsme neodhalili. Všem přispěvatelům děkujeme.


Fotografováno ze Slupu směre na Valtrovice 13.6. ve 13.15 LČ. Foto Luděk Nešpor.

       
Foto Roman Staněk, pracovník Vinných sklepů Lechovice.


Zde je uveden pokus o animaci ze tří posledních snímků, které byly pořízeny přibližně ze stejného místa.


Uvedený snímek nám poslal zatím neodhalený autor.

     

     

     


Výše uvedená velmi povedená série snímků je od Mgr. Petra Šípka. Velmi dobře je vidět tzv. provazová fáze ("rope stage"), nejčastěji předcházející rozpad tornáda.

Terénní průzkum lokality

Terénní průzkum lokality byl proveden 16. 6. 2006 Milanem Šálkem a Josefem Nekvapilem, který laskavě poskytl svůj čas i automobil. Podle sdělení pana Popelky bylo snadno nalezeno místo, kde byla patrná stopa tornáda v nevysokém porostu slunečnice. Na některých místech byly slunečnice úplně zničeny. Stopa byl patrná na jižním okraji větrolamu, zatímco na severní straně byl porost obilí, kde pouze v jednom místě bylo polehlé a hlínou znečištěné obilí, možná též působením tornáda.
Nejlepší snímky vnikly obětavostí terénního průzkumníka J. Nekvapila, který vylezl na strom a kývaje se ve větvích, vyfotografoval celou stopu tornáda:

Stopa měla tvar bumerangu, od větrolamu směrem k jihu a posléze k východu. Stopa v porostu slunečnice měla délku asi 200 m, místo poškození obilí bylo od větrolamu vzdáleno asi 150 m. Šířka pásu byla 10-20 m.

Podle radarových snímků a zpřesněných časových údajů přecházela dané místo od severu bouřková buňka, která byla v době výskytu tornáda jižně od dané lokality, vyznačené na zvětšeném obrázku výše malým křížkem, ve zvětšeném výřezu nitkovým křížem.


Zpracoval: Milan Šálek, ČHMÚ