2005-08-23 12:17 UTC

Brandýsek (okr. Kladno)

výrazná tromba

2 - 5 min

Zpět

Tromba "Na Rovinách" u Brandýska

O tomto případu jsme byli informováni formou e-mailu (viz níže) od p. R. a M. Sedlmajerových. Dle zaslané fotodokumentace (viz obr. 1-3) a vyplněného formuláře s bližšími podrobnostmi se s největší pravděpodobností skutečně nejednalo o tornádo (ve smyslu obecně uznávané definice), nýbrž o trombu pozorovanou v odpoledních hodinách mezi 14:17 a 14:19 SELČ ("středoevropského letního času") SV směrem od obce Brandýsek nedaleko Kladna.

Zde uvádíme (se svolením autorů) přesné znění nám zaslaného e-mailu:

"Dobrý den,
včera mezi 14:17 a 14:19 SELČ jsme já a Radek Sedlmajer pozorovali pravděpodobně trombu. Útvar jsme pozorovali z místa "Na Rovinách" SV od obce Brandýsek (viz přiložená mapka). Chobot se nacházel severním směrem. Jev byl bílý, nejdříve esovitého tvaru, později se více napřímil. Asi po dvouminutovém trvání se chobot velmi rychle rozpadl. Z našeho stanoviště jsme neměli přehled, o tom zda se jev dotýká země. Proto jsme po pořízení čtyř fotografií přeběhli na blízký most kvůli lepšímu výhledu. Ještě jsme stihli zpozorovat, že se chobot nedotýká zemského povrchu, tudíž se jedná pravděpodobně o trombu. Nestačili už jsme vyfotit více než konečnou fázi rozpadu víru."

V rozmezí těchto cca 2 min. byly pořízena tato série 3 snímků:

     

K této sérii přidáváme ještě "výřez" s detailnějším náhledem:

A samozřejmě mapku s místem a směrem pozorování a také nejbližším okolím:

Pro doplnění uvádíme ještě vyplněný "tornádový formulář" s podrobnějšími informacemi.


Zpracoval: Mgr. Roman Volný, ČHMÚ