2002-06-23 14:30 UTC

Brno a okolí, zejm. Brno-Líšeň

downburst nebo microburst

desítky

F0-F1 min

Zpět

Silné bouřky s krupobitím dne 23. 6. 2002Uvedeného dne v odpoledních hodinách se nad územím České republiky vyskytlo několik silných bouří, které na četných místech, zejména ve Středočeském kraji, na Pardubicku, Olomoucku a Brněnsku způsobily rozsáhlé škody především silným krupobitím.

Dne 23. 6. v odpoledních hodinách postupovala studená fronta přes střední Evropu k jihovýchodu. V hladině 500 hPa byla střední Evropa na severní straně oblast vysokého tlaku vzduchu nad Středomořím, zatímco při zemi se území ČR nacházelo v nevýrazné brázdě nižšího tlaku vzduchu, která k nám zasahovala od severu. Teplotní kontrast na studené frontě dokumentuje analýza geopotenciálu a teploty hladiny 850 hPa.

Podmíněnou instabilitu dokumentuje analýza aerologického měření v Brně Sokolnicích z 14.00 SELČ, na které je sice patrná poměrně velká výška konvekčně kondenzační hladiny, ale po jejím překonání je instabilita poměrně značná (i když nikoliv mimořádná), hodnota CAPE ccl (viz http://www.chmi.cz/PL/rpp/cape/cape.htm) dosáhla hodnoty 1437 J/kg.

První izolované bouřkové buňky se objevily Čechách již v dopoledních hodinách, ale asi od 13.00 SELČ se vyvinuly konvektivní bouře s odrazivostí přes 56 dBZ, zejména v severní části Českomoravské vrchoviny, které postupovaly dále k východu. Kolem 14.30 se těžiště silných konvektivních bouří nacházelo na Svitavsku, mezi 15.30 až 16.00 zasáhly bouřky Olomouc a následně postupovaly na Vsetínsko, kde horizontální rozměr odrazivosti nad 56 dBZ byl největší.

Další silná konvektivní bouře se vytvořila kolem 17. h SELČ nad brněnskou aglomerací, kde silné krupobití spolu se silným větrem poničilo střechy domů v Brně-Líšni. Je zajímavé, že mnohem silněji vyhlížela bouře na jihozápadním úpatí Orlických hor, odkud zprávy o ničivých projevech bouře nepřišly, což ale může též znamenat, že případné velké kroupy mohly spadnout do oblasti, kde mimořádné škody nezpůsobily.

Škody větrem byly hlášeny zejména z východní části Brna (Zábrdovice, Líšeň, Mariánské údolí), kde byly vyvráceny a polámány četné stromy a poškozeny střechy. Další poškození větrem se vyskytlo na Přerovsku, Novojičínsku a Vsetínsku. V oblasti východně od Brna bylo pozorováno nápadné víření oblačnosti na spodní základně bouřkového mraku, ale škody větrem byly podle dostupných informací způsobeny downbursty.

Velikost krup, které dopadly do oblasti Brna-Líšně, dokumentují obrázky, na nichřž je patrné, že ničivé kroupy měly svoji délku až kolem 6 cm a vznikly "slepením" většího množství menších krup.


S pomocí Ladislava Juránka a Ladislava Budíka zpracoval Milan Šálek.