2010-05-09 16:57 UTC

Bystřice nad Pernštejnem (okr. Žďár nad Sázavou)

výrazná tromba

10 min

Zpět

 Tromba byla pozorována a fotografována panem Radimem Zemanem (děkujeme). V e-mailu napsal: "Trombu jsem vyfotil přibližně v místě zelené šipky (sportovní letiště v
Bystřici nad Pernštejnem), odkaz na mapku je zde. První snímek byl vyfotografován 9.5.2010 v 9:53 a poslední v 9:56. Tromba postupně mizela a asi v 10h zmizela úplně."

Níže jsou uvedeny fotografie R. Zemana.

 © Radim Zeman

 © Radim Zeman

 © Radim Zeman

Zpracoval Milan Šálek, 13.5.2010