2012-07-05 15:00 UTC

Chotíkov (okr. Plzeň)

downburst nebo microburst

F1

cca. několik min

Zpět

Dne 11.7. jsme obdrželi zprávu o škodách způsobených větrem při bouřce 5. 7. 2012 kolem 17. hod SELČ v obci Chotíkov severozápadně od Plzně:

mapa

Následující sdělení nám poslal pan Daniel Neumann z Plzně:

O možném tornádu se poměrně rychle vědělo v celé obci. Zejména se vědělo o tom, komu to sebralo střechu. Já jakožto člověk, který montuje internet i v této obci a zároveň se hodně zajímám o počasí a jsem obecně zvědavý, jsem dnes byl v domě (opět montovat internet), kterému pravděpodobné tornádo vzalo střechu a odhodilo před dům na silnici. Vzadu za tím domem je fotbalové hřiště, kde za jeho brankou je kovová konstrukce, jejíž půlka byla silně nahnutá směrem do silnice a druhá půlka stojí rovně, jako kdyby se nic nestalo. Kousek před domem stála starší vrba, kterou údajný vzdušný vír vyvrátil, a také byla před domem lampa veřejného osvětlení (ještě stará železobetonová), která nápor silného větru také nevydržela. Lidé z domu to popisují jako bílou tmu, v době výskytu prý údajně padaly kroupy o velikosti pingpongových míčků. Zajímavé je, že u povrchu země (zahrady, nízké budovy, ...) nejsou patrné žádné škody, prý se vše odehrávalo zhruba ve výšce 5-6 m nad povrchem země. Podle výpovědí svědků to vypadá, že tornádo přicházelo od severu (od vrcholu Krkavec), přešlo to přes Karlovarskou silnici, kde to údajně otočilo dvakrát s jedním vozidlem a pokračovalo zřejmě přes fotbalové hřiště na zmíněný dům a dále na starou vrbu, kde to ustalo (nákres je hrubý a není v něm zahrnut začátek jevu, který začal nejspíše ještě před silnicí). Na některých místech jsou patrné ulámané stromy, někde je prý vidět i trasa, kudy vír procházel (já osobně jsem trasu již neprocházel, protože už bylo málo světla)….

Pan Neumann přiložil fotografie, které mu poskytl majitel poškozeného domu, a mapku se zákresem trasy větrného poryvu, který nejdříve ohnul vysokou kovovou zábranu na hřišti (obr.1), shodil střechu domu za přilehlou komunikací (obr.1 a 2.), v ulici za domem zlomil betonový sloup osvětlení a vyvrátil vrbu u potoka (obr.3). Dál v obci se vyskytly už jen drobnější škody (shozeno několik tašek ze střechy, vyvrácena zídka u statku).

      

Dne 12.7. byl proveden průzkum v Chotíkově a blízkém okolí. Paní z pošty a pánové z autodílny sousedící s poškozeným domem upřesnili rozsah škod a popsali, jak nápor větru vypadal z povzdálí. Vítr s deštěm a kroupami o průměru kolem 2 cm byly hnány přes hřiště od karlovarské silnice vodorovně. Na kopci za státní silnicí byly poškozeny stromy lemující polní cestu (ulámané velké větve), dál za kopcem směrem na Příšov další zjevné škody nalezeny nebyly. V širším okolí průzkum i s ohledem na výskyt celé řady jiných bouřek v předchozích dnech proveden nebyl. Nepotvrdilo se, že auto na karlovarské silnici bylo větrem otočeno, údajně pouze přistavilo. Zasažená lokalita byla nasnímána do panoramatického snímku a vyznačen směr větru od silnice:

Snímek kaskádovitého charakteru terénu. Plastové předměty na zahradě domku ani solární panel na snímku úplně vlevo nepoškozeny.

Po terénním průzkumu byly pořízeny vertikální řezy z radarových snímků. Rozložení bouřkové oblačnosti dokládá snímek ze 17. hod SELČ (obr.6). Řada bouřek postupuje ve směru od jihu k severu. Na vertikálním řezu (obr.7) je vidět v kritickém termínu propad studeného vzduchu (downburst) s kroupami (hnědý odstín odrazivosti) z prvního bouřkového oblaku. Je zřejmé, že takových událostí se mohlo při této situaci vyskytnout více nebo opakovaně. Radarový snímek ze 17. hod SELČ a jeho vertikální řez. Křížkem na snímku vlevo označen střed Plzně. Žlutými kroužky označena partie oblaku s vysokou odrazivostí a  kroupami.  

 

Shodou okolností byla jedna z kamer ČHMÚ v Plzni na Mikulce natočena k západu a zachytila okraj downburstu – viz žluté šipky na následujících obrázcích vpravo.

  

Krátké video s propadem studeného vzduchu na YouTube.

Děkujeme panu Neumannovi za poskytnuté materiály a upozornění na událost, také svědkům z Chotíkova – zejména panu Fryčkovi.

Zpracoval: RNDr. Jan Sulan z Regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ-Plzeň.