2003-08-18 16:00 UTC

Dobřany (okr. Plzeň - jih)

výrazná tromba

10 min

Zpět

Tromba nad okolím Dobřan - Šlovický vrchem

V brázdě nižšího tlaku vzduchu postupovala od jihozápadu do střední Evropy frontální vlna, v jejímž teplém sektoru se vytvořila linie konvergence a během odpoledních hodin velmi aktivní bouřková oblačnost. Pásmo bouřek postoupilo z Bavorska do Čech v podvečerních hodinách viz. radarový snímek ze 16:00 UTC, tedy před zpozorováním tromby - červený křížek ukazuje Dobřany, přibližně místo výskytu tromby. Bouřkové pásmo bylo provázeno hůlavou a intenzivními přeháňkami. Naměřené úhrny srážek se v západních Čechách pohybovaly v rozmezí 5-27 mm (Churánov 36 mm), nárazy větru 12-22 m/s. Podle konzultace s hasiči nedošlo v regionu k závažnějším škodám. Výjezdy byly pouze k ojedinělým popadaným stromům. Podle medií byly následky bouří vážnější na východě Čech a Vysočině - nárazy větru 25-29 m/s a úhrny srážek 30-50 mm.

  

Tromba byla pozorována někdy mezi 16.00 a 16.30 UTC nezávisle čtyřmi svědky po dobu cca 10 minut. Nebyl doložen kontakt se zemí ani zjištěny případné škody. Paní Opatová (šipka č.1 na následujícícm obrázku) sledovala jev při jízdě autem z Chotěšova do Dobřan směrem k jihozápadu nad Chlumčany. Úmyslně zpomalili jízdu a tedy pozorování trvalo zhruba 10 -15 minut. Úzký, dlouhý a zužující se útvar končil někde v polovině mezi mrakem a zemí a byl zalomený do tvaru "L" (obr.1). Spodní část chobotu přecházela v zamlženou kouli a měla náznak "decentní rotace". Oproti pozadí byl chobot spíše světlejší. Rozhodně nesahal k zemi a v důsledku překážek nebylo vidět nic zvláštního na povrchu pod ním.

Tromba byla následně zahlédnuta slečnou Sadílkovou (šipka č.2) z městské zástavby v Dobřanech směrem k severovýchodu nad Šlovickým vrchem v podobě úzkého chobotu visícího z mraků kolmo dolů (obr. 2). Výhled byl omezen, takže jev byl pozorován jen krátce a nebylo vidět spodní část chobotu. Nebyly patrné známky rotace, zbarvení tmavší na světlejším pozadí. Pravděpodobně ve stejnou dobu jev spatřil ve Štěnovicích také pan Ulč (šipka č.3) ve směru nad Robčicemi a Útušicemi. Viděl rychle postupující souvislý vír od základny mraků k zemi, světlý oproti mrakům.

Případu byla na naši žádost věnována značná pozornost v místních radiích, tisku i televizním zpravodajství. Přesto se neozvali další svědkové. Naše cílené dotazy na sportovní letiště u Chotěšova a v Plzni-Letkově neměly pozitivní výsledek.

Mapové podklady použité na této stránce jsou založeny na mapách GeoBáze ®, Prohlížeč Professional, společnosti Geodézie ČS, a.s.


Zpracovali: Jan Sulan a Vácalv Dvořák, ČHMÚ