2010-05-24 15:05 UTC

Jedlová (SV od Děčína)

nezařazený větrný jev

F2

15 min

Zpět

  Dne 26. 5. 2010 provedli zaměstnanci pobočky Mgr. M. Novák a Ing. V. Fárek průzkum a dokumentaci škod způsobených extrémními konvektivními jevy ze dne 24. 5. v Lužických horách. Kromě četných singulárních škod byl zaznamenán takřka souvislý pás škod na lesních porostech v šířce 250 - 400m a dálce cca 10km. Uvnitř toho pásu jsou škody na porostech v podstatě totální. První větší polom ve směru postupu bouře byl zaznamenán na JZ úbočí Jedlové. Souvislý polom začíná na JVJ úbočí Jedlové, těsně míjí nádraží Jedlová a pokračuje na Jelení skálu a Stožec. Silnici č. 9 překračuje v prostoru Stožeckého sedla (Šébr) a přes Bouřný vrch pokračuje na Kobylu (Koňský vrch). V prostoru Suchécho vrchu lze pozorovat několik paralelních pásů polomů se severním okrajem u VD Naděje a jižním u zříceniny hradu Milštejn. Souvislý pás škod končí u silnice Naděje-Trávník. U poražených stromů převažuje orientace ve směru postupu bouře, okraje polomu jsou ve většině případů poměrně ostré. V pásu polomu se prakticky nevyskytují žádné stojící stromy. Pozoruhodné jsou mohutné vyvrácené duby na Jedlové a Bouřném vrchu. Řada stromů (zejm. smrků) byla přeražena ve výši 3-6 m. Vzhledem k faktu, že jev nastal v neobydleném, členitém a zalesněném území, je k dispozici minimum svědeckých výpovědí.

Podle rozsahu a charakteru škod lze usuzovat na existenci víru s horizontální osou rotace. Výskyt tornáda považujeme za krajně nepravděpodobný. Předpokládáme výskyt gust front.

Celý článek včetně fotodokumentace (stránky pobočky ČHMÚ Ústí nad Labem) je dostupný na adrese http://www.chmuul.org/aktuality/2010-05-jedlova/

Zpráva o zásahu hasičů (včetně rozsáhlé fotodokumentace: https://www.pozary.cz/clanek/23941-vichrice-na-jedlove-zabarikadovala-nadrazi-hasici-pomohli/

 

Poslední úprava: 19. srpna 2019