2002-08-22 23:59 UTC

Kladno (okraj)

výrazná tromba

? min

Zpět

Tromby v okolí Kladna

Na radarově poměrně nevýrazných bouřkách, postupujících v odpoledních hodinách přes střední Čechy k severozápadu, byly nezávislými pozorovateli hlášeny a fotografovány tromby v prostoru mezi západním krajem Prahy a severovýchodním okolím Kladna. Bouře, na níž byly tromby pozorovány, je na obrázku vpravo vyznačena šipkou.

 

 

 

  


© Geodézie ČS, a.s.

Pozorování (a zároveň fotografie) jsou ze tří různých lokalit. Pan Patrik Lacina trombu pozoroval z Prahy-Řep (červená šipka), pan Jan Drahokoupil z Brandýsku-Olšan (modrá šipka) a konečně pan Miroslav Sedlmajer z Brandýsku od nádraží (zelená šipka). Šipky vyznačují pouze přibližné směry pozorování, jejich špičky v žádném případě nereprezentují skutečnou polohu tromby v době pozorování.

Vzhledem ke směru postupu bouřky a směrům a časům pozorování je možné, že nejspíš šlo o tutéž trombu pozorovanou v různých fázích vývoje (různě zesilující a zeslabující) - skutečné vzdálenosti od místa pozorování se odhadují jen velmi obtížně. Jelikož nebyl prokázán dotek tromby se zemským povrchem, nelze hovořit o tornádu.

Snímky a pozorování uvádíme chronologicky.

From: Patrik Lacina <vs.tornado@email.cz>
Subject: Tromba nad Hostivicemi 22.8.2002
Date: 23. srpna 2002 11:22

Včera odpoledne, zhruba mezi 16:45 a 16:50 jsem zpozoroval z Prahy-Řep směrem nad Hostivicemi nebo možná až severozápadně od nich pravděpodobně trombu visící z rychle se vyvíjející bouřkové oblačnosti na čele pásu bouřek přicházejících od jihovýchodu až východu. Byla mírně nahnutá asi o 25-30st. vpravo, trvání mnou pozorované (neviděl jsem vznik a shodou okolností ani zánik) tromby odhaduji na 5, nejvýše 10 minut. Snad se povede fotka z automatu, ale vzálenost byla dost velká (nebo taky rozměr tromby příliš malý), také kontrast nebyl moc velký. Z obdobných důvodů jsem si nevšiml ani rotace.


Další dvě pozorování přišla jedním e-mailem, zaslaným panem Sedlmajerem:

From: Miroslav Sedlmajer <vsps7@centrum.cz>
Subject: Pozorování víru (tornáda)
Date: 8. září 2002 14:56

datum: 22.8.2002
čas pozorování: cca 17.00,
trvání asi 5 minut,
místo pozorování: Brandýsek-Olšany, směr jih
odhad vzdálenosti: 3 km

pozorovatel: Jan Drahokoupil
čas pozorování: cca 17.30,
trvání asi 2-3 minuty
místo pozorování: Brandýsek (u nádraží), směr JZ
odhad vzdálenosti: 2,5 km
pozorovatel: Miroslav Sedlmajer

Ani jeden z vírů nedosahoval na zem. Víry byly spojeny se silnou bouřkou. Omlouváme se za zhoršenou kvalitu obrazu způsobenou amatérským foťákem.

 

Výřez zakroužkované oblasti z předchozího snímku (doplněno 11.8.2005)


Zpracoval: Matin Setvák, ČHMÚ