2014-08-31 16:00 UTC

Kralovice (okr. Plzeň - sever)

výrazná tromba

ca. 10 min

Zpět

Tromba nad Kralovickem

Bližší informace k tomuto případu najdete v článku věnovaném výskytu tromby nad Plzní - Košutkou téhož dne.