2016-05-25 12:05 UTC

Lipina (okr. Olomouc)

výrazná tromba

ca. 5 min

Zpět

Tromba nad Lipinou u Šternberka

Meteorologická situace

  Území České republiky ovlivňovalo 25. května 2016 nevýrazné tlakové pole, v němž se nad naším územím udržovala poměrně teplá, vlhká a labilní vzduchová hmota
Analýza synoptické situace ze dne 25.5.2016 12 UTC (14 SELČ)

  Kolem 11 UTC (13 hod. SELČ) se severovýchodně a východně od města Šternberk začala vyvíjet kupovitá oblačnost s prvními srážkami v podobě přeháněk. Dalším rozvojem konvekce, podporovanou s největší pravděpodobností konvergencí proudění v přízemní části atmosféry, zřejmě formovanou JZ úpatím Nízkého Jeseníku (sbíhavost proudění ze SZ a SV směru - viz radarový snímek) došlo kolem 11:40 UTC ke vzniku poměrně výrazné izolované bouřky.  Maxima radarové odrazivosti v této konvektivní buňce přesahovala hodnoty 60 dBZ dle měření sítě CZRAD mezi 11:40 – 11:55 UTC) . Buňka vznikla několik kilometrů severozápadně od Šternberku a následně postupovala k JJV. K definitivnímu zeslábnutí bouřkové aktivity z uvedeném prostoru pak došlo po 14  UTC.


© 2016 Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj, Blitzortung.org
Radarový snímek
z 25.5.2016 12:00 UTC (červený křížek označuje Šternberk, červené šipky směr přízemního proudění)

Pozorování

  Výrazná tromba severovýchodně od Šternberka byla pozorována pouhých 24 hodin po výskytu tornáda v Červené Hoře na Náchodsku. První hlášení o pozorování tromby dorazilo elektronickou poštou od pana T. Daňka (mj. zaměstnance letecké meteorologické stanice Ostrava-Mošnov) ze Šternberka. Dle jeho výpovědi se již okolo 11:30 UTC (13:30 SELČ) začala severovýchodně od Šternberka vytvářet bouřka, směřující po úpatí Nízkého Jeseníku k jihu. Okolo 12:00 UTC se objevil náznak rotace pod základnou oblačnosti v prostoru nad větrnými elektrárnami ve směru na obec Dálov (viz. snímek 1). Pozorovatel se zatím přesouval na místo s výhodnějším výhledem (viz. mapka). Přibližně ve 12:05 UTC se nad výše zmiňovaným místem, v okolí větrných elektráren) vytvořila oblačná nálevka. Snímky 2 a 3 zachycují trombu přibližně v maximálním rozsahu, snímek 4 pak již ve stádiu rozpadu. Odhadovaná doba trvání jevu byla okolo 5 minut.


Stav oblačnosti v okamžiku prvních náznaků rotace ve 12:00 UTC (1)

 
Tromba ve fázi svého maximálního vývoje ve 12:07 UTC (2 - 3)


Tromba ve fázi rozpadu ve12:10 UTC (4)
© 2016 Tomáš Daněk

  Druhým pozorovatelem, jenž zveřejnil snímek tromby na Facebooku, byl O. Morávek. Ten pozoroval trombu z obce Chabičov. Kontakt s povrchem nemohl díky terénním překážkám potvrdit, uvedl však, že vrtule větrných elektráren v blízkosti jevu se pohybovaly chaoticky a nakonec se zastavily.


Tromba při pohledu z obce Chabičov (napravo jsou patrné větrné elektrárny)
© 2016 Ondřej Morávek

  Vzhledem k tomu, že žádný z pozorovatelů nemohl jednoznačně potvrdit kontakt víru s povrchem a neobdrželi jsme žádné hlášení o způsobených škodách (letecký průzkum v oblasti byl též bezvýsledný), je jev klasifikován jako tromba.


Přehledová mapka pozorovacích stanovišť a odhadované skutečné pozice tromby
© Seznam.cz, a.s.

Případné další informace vztahující se k výskytu tohoto jevu lze zaslat přímo na mailovou adresu report@tornada-cz.cz. Předem děkujeme!

Zpracovali: RNDr. Roman Volný, ČHMÚ & Tomáš Prouza, AMS,z.s.
Poslední úprava: 20.6.2016