2001-07-07 15:50 UTC

Lipno (okres Český Krumlov)

vodní smršť

? min

Zpět

Bouře 7. 7. 2001 v okrese Český Krumlov


Celková povětrnostní situace a vývoj bouřkových buněk


Přes Bavorsko postupovala do Čech studená fronta a před ní k nám proudil velice teplý vzduch od jihu. V odpoledních hodinách se vytvořilo v Bavorsku pásmo bouřek, které se zformovalo na jihozápadní hranici Čech do struktury typické squall-line. Ta byla orientována se směru SZ-JV, rovnoběžná s hranicí, a poměrně souvislá po celé své délce. Jižním prouděním na přední straně výškové brázdy byla unášena do Čech, hraniční hřeben Šumavy překročila před 16. hodinou UTC a rychlostí asi 50-60 km/h postupovala dále k severovýchodu.    

 V jižních Čechách zaznamenaly bouřku doprovázenou nárazy větru prakticky všechny stanice, přičemž zajímavý byl zejména neobvykle malý rozptyl hodnot maximálních nárazů, a to v rozmezí od 15 do 23 m/s. Rozptyl srážkových úhrnů byl větší – od 4 mm právě v Černé do 36 mm v Temešváru na Písecku. Škody větrem byly rozptýleny na většinu území jižních Čech, nebyly však velké – většinou šlo o ulámané větve a stromy, které narušily dopravu. U Třeboně do spadlého stromu narazil osobní vlak, několik cestujících bylo zraněno. 

 


Svědectví z Lipna

Kolem 16. hodiny UTC, v době příchodu výše uvedené squall-line, byly v oblasti vodní nádrže Lipno poblíž kempinku Jestřábí pozorovány tromby.

Kolem 16. hodiny UTC, v době příchodu výše uvedené squall-line, byly v oblasti vodní nádrže Lipno poblíž kempinku Jestřábí pozorovány tromby.

Jednalo se o 3 víry, zdvihající vodu a vodní tříšť, které postupovaly po hladině vedle sebe v rozestupech několika desítek metrů, od jihozápadu směrem ke břehu. Jejich průměr byl odhadem 10 až 20 m, výška (viditelné části) kolem 30 m. Odhad rychlosti jejich postupu na vodní hladině je velmi nejistý, mezi 50 a 100 km/h, což by zhruba odpovídalo rychlosti, jakou se pohybovalo čelo hlavního nárazu větru. Je zřejmé, že víry s tímto čelem souvisely, a že se tedy jednalo o takzvaná gustnada, tromby na čele downburstu. Jev byl pozorován více svědky po dobu 1 až 2 minuty a jeho závěrečná fáze byla natočena i na video, jež se ale bohužel nepodařilo od autora získat. Pravý krajní vír dorazil na břeh, kde ulomil ve výšce 4 m olši, která padla na auto a na stan, kde zranila chlapce. Další dva víry zřejmě zanikly ještě nad vodní hladinou. Následující bouřku doprovázel jen mírný déšť a údajně také mírná elektrická aktivita. Drobnější škody v širším okolí (převrácená plavidla, poškozené stany, ulámané větve) spíše souvisely se silným, delší dobu trvajícím nárazovitým větrem.


Svědectví z Českého Krumova

Krátce poté, za stejné situace, byl při přicházející bouřce pozorován v Českém Krumlově, 20 km severovýchodně od Lipna, další vzdušný trychtýřovitý vír. Jeho průměr byl několik metrů, rotoval cyklonálně a ze svého okolí nasával prach, listí a drobné větve. Byl pozorován opět zhruba po dobu 2 minut. Vír souvisel s nástupem downburstu, následný silný vítr trval asi 4 minuty a bouřka byla doprovázena též krupobitím. Je pravděpodobné, že šlo o jev stejné povahy jako na Lipně.

Radarová animace (756 kB)
Animace detekce blesků (875 kB)
Snímek z družice NOAA14 (15:53 UTC, tj. 17:53 letního času; 70 kB)

Zdeňka Šimšová () a František Vavruška (), pobočka ČHMÚ České Budějovice.