default

1999-07-21 17:00 UTC

Liptál (okr. Vsetín)

downburst nebo microburst

? min

Zpět

Extrémní vítr v obci Liptál

Upozornění na tento případ poskytl RNDr. K. Kirchner prostřednictvím RNDr. Jana Munzara. Byť původní informace hovořily o tornádu, šetřením na místě (17.5.2000 Šálek, Setvák) se nepodařilo tornádickou podstatu jevu prokázat, pravděpodobně se jednalo spíše o silný microburst. Na (ne)objasnění tohoto případu se plně projevil značný časový odstup mezi výskytem jevu, dobou, kdy jsme se o něm zpětně dověděli a dobou, kdy jsem se na místo mohli dodatečně vypravit...