default

1999-04-24 12:00 UTC

Ořechov (okr. Brno - venkov)

výrazná tromba

? min

Zpět

Pravděpodobný výskyt tromby JZ od Brna

Dne 24.4. se podle svědectví ing. Jiřího Zniscczola a jeho manželky vyskytlo tornádo v místě mezi Brnem, Pohořelicemi a Moravským Krumlovem. Ing. Jiří Zniszczol s manželkou vyjížděl automobilem z Pisáreckého tunelu (na spojnici mezi Pisárkami a dálnicí D1) a spatřil na jižním obzoru pod bouřkovým oblakem kroutící se tornádo, které bylo zřetelně odlišeno od srážek. Tornádo postupovalo směrem k západu. Čas výskytu byl kolem 14.00 SELČ. Z bouřky se asi dvakrát zablesklo, odhadovaná vzdálenost bouřky od místa pozorování byla asi 10 km (Ing. Jiří Zniszczol slyšel i zahřmění, odhadoval časový odstup od zablesknutí k zahřmění asi na 30 sekund).

Další svědectví získáno nebylo a nebyly zaznamenány žádné škody. Další pátrání bylo znesnadněno velkým časovým odstupem poskytnutí svědectví a výskytu tornáda.

Podle informací meteorologického radiolokátoru Skalky se v dané oblasti vyskytovaly významné odrazy ukazující na bouřkovou činnost, která trvala od 11.40 do 16.00 SELČ. Kolem 14.00 SEČ se na místě pravděpodobného výskytu tornáda vyvíjela bouřková buňka s odrazivostí v intervalu 48-52 dBZ; odrazivost však mohla být částečně podceněna útlumem od další bouřkové buňky nad Brnem.

Adresa svědka: Ing. Jiří Zniszczol, Kamanova 6, 612 00 Brno, tel. 05 / 41218255.

Autor zprávy: RNDr. Milan Šálek, ČHMÚ - pobočka Brno. Informace zjištěna 17.- 20. 5. 1999.

Poznámka (Setvák): Vzhledem k tomu, že není známo nic o projevech tohoto jevu na zemském povrchu (ani zda se jej dotýkal), není možné jednoznačně hovořit o tornádu - přesnější označení by tedy bylo "možné tornádo", zcela exaktně se jednalo o trombu.