2008-05-03 10:20 UTC

Peruc (okr. Louny)

výrazná tromba

~ cca 2 min

Zpět

Mapka polohy jevu: