2004-09-25 10:30 UTC

Plzeň - Mikulka

výrazná tromba

5 min

Zpět

Tromba nad Plzní

V sobotu 25.9. byla z profesionální meteorologické stanice Plzeň - Mikulka pozorována po dobu asi 5 minut tromba. Pozotovatel ve službě Jaroslav Šiman poskytl následující informaci:

"V 10:30 UTC jsme s kolegou Václavem Dvořákem pozorovali kondenzační chobot (trombu) cca ve vzdálenosti 7 km jihovýchodně od stanice. Je pravděpodobné, že jev vznikl o něco dříve než byl pozorován. Úkaz měl nálevkovitý tvar a evidentně probíhala rotace cyklonálního charakteru, ale nepozorovali jsme kontakt se zemí. Vír visel z oblaku poměrně vysoko nad povrchem země a zasahoval jen krátký úsek pod základnu. Srážky již vypadávaly po obou stranách základny oblaku a zřejmě i před ní ve směru postupu. Pod tmavou základnou se tromba jevila v šedivé barvě. V 10:35 UTC došlo k rozpadu základny Cumulonimbu a tím i uvedeného víru.

Chobot částečně měnil svůj tvar, rozšiřoval se a zužoval, objevovaly se paprsčité cáry okolo obvodu víru (možná podružné savé víry). Oblačnost se pohybovala k JV, přičemž předtím prošla přímo nad Plzní a nad stanicí a zároveň mohutněla. Z této oblačnosti na stanici byla pozorována slabá dešťová přeháňka."

Synoptická situace

Při zemi se za slabou studenou frontou rozšiřoval hřeben vyššího tlaku, v hladině 500 hPa bylo naše území pod osou brázdy nižšího tlaku - viz. analýza tlakového pole podle modelu Aladin. Na infračerveném snímku družice NOAA z termínu 09:53 UTC je vidět pole neuspořádané kupovité oblačnosti tvořící se v chladnějším vzduchu. Teplota horní hranice je v rozmezí -10 až -15 °C a podle aerologických výstupů 11520 a 10771 odpovídá výšce 3-4 km. Do této výšky se vyskytují i radiolokační odrazy, celková situace z měření v 10:30 UTC je zde. Z obou aerologických výstupů je zřejmé, že oblačnost se tvořila v severozápadním proudění o rychlosti 7-10 m/s. Směr i rychlost větru se měnily až nad úrovní oblačnosti. Z interpolace mezi oběma aerologickými stanicemi odhadujeme energii CAPE na 200-300 J/kg.


Zpracoval: Jan Sulan, ČHMÚ