2005-06-13 15:20 UTC

Plzeň (okr. Plzeň)

výrazná tromba

1 min

Zpět

Tromba nad Plzní

V pondělí 13.6. v 17.20 SELČ zaznamenal videokamerou pan Opalecký z Plzně trombu v podobě velmi úzkého kondenzačního chobotu vycházejícího z Cb pod úhlem asi 45°. Tromba se vytvořila ve vyšších partiích oblaku a nedosáhla na zem. Videozáznam trvá 30 vteřin a zachycuje zánik tromby, která dle sdělení pana Opaleckého před spuštěním kamery již existovala. Jev byl pozorován ze střechy domu v jihovýchodní čtvrti Slovany směrem k jihozápadu ze vzdálenosti asi 10 km (odhad svědka souhlasí se vzdáleností čela radiolokačního odrazu). V levé části oblaku byly pozorovány srážky a v čase 17.30 SELČ se objevila oblačnost typu Mamma.

       

Bouře vznikla asi ve 14.50 SELČ na území Bavorska na levém okraji výrazné squall-line. Při postupu k hranicím se od bouřkového pásma oddělila a postupovala jako samostatný útvar až do Podkrkonoší, kde kolem 20.50 SELČ zanikla. Během postupu se radiolokační odrazy několikrát rozštěpily a došlo vždy k následnému oživení vývoje levé buňky. Pro meteorologickou situaci toho dne byl charakteristický značný střih větru v nižších hladinách atmosféry, dle měření bavorské aerologické stanice 10771 Kuemmersbruck rozdíl rychlosti větru u země a ve 3 km až 20 m/s.

Podle dostupných informací bouře nezpůsobila v regionu západních Čech žádné škody. Zaznamenané úhrny srážek jsou do 0,4 mm.

Děkujeme panu Opaleckému za poskytnutí videozáznamu a panu Cvrčkovi z firmy Progvideo za ochotnou spolupráci a digitalizaci videa.


Zpracoval: Jan Sulan, ČHMÚ