2018-06-10 08:30 UTC

Příbram (okr. Příbram)

výrazná tromba

ca. 20 min

Zpět

Výrazná tromba severně od Příbrami

  V neděli 10. června 2018 se mezi 10:25 a 10:45 SELČ vyskytla velmi výrazná tromba severně až severozápadně od města Příbram. Srovnáním snímků různých autorů, kteří jev zachytili, byla skutečná poloha jevu přibližně v trojúhelníku mezi obcemi Obecnice, Drahlín a Lhota u Příbramě (přibližně v azimutu 320° ze středu města Přibram). Doba trvání jevu byla odhadnuta na přibližně 20 minut mezi vznikem a zánikem oblačného trychtýře.
    Jeden z autorů snímků provedl terénní průzkum dotčené oblasti, přičemž nenalezl žádné stopy po interakci vzdušného víru s terénem. Vzhledem k tomu, že též nebyly ohlášeny žádné škody v rámci Integrovaného záchranného systému a dostupná foto i videodokumentace neprokazuje kontakt víru s povrchem země, nepřihlásil se ani žádný očitý svědek takového kontaktu, je jev klasifikován jako výrazná tromba.

Meteorologická situace

  První známky konvektivní činnosti zachytil meteorologický radar západně od Příbrami v 10:05 SELČ. Buňka získávala na odrazivosti a velmi pozvolna postupovala k severovýchodu. Po 10:20 byly detekovány v jejím rámci první bleskové výboje (v této době začalo docházet k formaci samotné tromby). Mezi 10:25 a 10:30 dosáhla radarová odrazivost buňky 61 dBZ, což indikovalo i možný výskyt slabšího krupobití (cca 3 km SZ od středu města). Poté odrazivost zeslábla, avšak bouřková buňka zvyšovala svou plochu i elektrickou aktivitu. Po 10:45 SELČ postupovala velmi pomalu od města k severovýchodu až východu a dále zvolna slábla, zcela zanikla až těsně před polednem.


© 2018 Český hydrometeorologický ústav, Blitzortung.org, Vaisala Oyj 
Radarový snímek
 z 10.6.2018 10:30 SELČ (červený křížek označuje Příbram)


© 2018 Český hydrometeorologický ústav, Blitzortung.org, Vaisala Oyj 
Radarový snímek
 z 10.6.2018 10:30 SELČ - detailní pohled

  Rotaci v oblasti konvektivní buňky potvrdila i dopplerovská radarová měření které ji lokalizovalo do prostoru Lhoty u Příbramě. Kladné hodnoty na stupnici obrázku vpravo znamenají vzdalování se od radaru, záporné pak přibližování.


© 2018 Český hydrometeorologický ústav
Radarový snímek
 z 10.6.2018 10:29 SELČ + dopplerovský radar

Pozorování

  První informace o výskytu jevu přinesl informační internetový portál pribram.cz, na kterém se objevily snímky pana Citerbarta a posléze dalších občanů města i okolí. Množství snímků je k nalezení i na facebookové stránce výše zmiňovaného portálu.
  Na naši výzvu reagovalo několik pozorovatelů zasláním svých snímků, spolu s uvedením místa a času pozorování:

   Fotografie pana Zdeňka Adamce zachycují vývoj základny bouřkové buňky mezi 10:25 a 10:45 SELČ a byly pořízeny z prostoru Malého Drahlína. Zachycují nejen samotnou trombu, tak intenzivní srážkovou činnost.

      

      
© 2018 Zdeněk Adamec

 Paní Lucie Malá fotografovala téměř z centra Příbrami a zastihla trombu ve fázi maximálního rozvoje.


© 2018 Lucie Malá

Zatím poslední sadu snímků poskytl pan Václav Řehka. Byly pořízeny v příbramské Šachetní ulici mezi 10:35 a 10:40 SELČ.

    

    
© 2018 Václav Řehka

Tento článek ještě není zcela kompletní a bude doplněn minimálně o další meteorologické informace, děkujeme za pochopení.

Případné další informace vztahující se k pozorování tohoto jevu lze zaslat přímo na mailovou adresu report@tornada-cz.cz

Zpracoval: Bc. Josef Cink, ČHMÚ & David Rýva, ČHMÚ & Tomáš Prouza, AMS, z.s.
Poslední úprava: 14.6.2018 20:30 SELČ