2007-06-04 13:30 UTC

Uničov (okr. Olomouc)

výrazná tromba

cca. 10 - 15 min

Zpět

Tromba nad Uničovem

Na základě četných e-mailů jsme byli informováni o výskytu dalšího zajímavého jevu v tomto roce souvisejícího s nepříliš rozsáhlou a výraznou konvektivní činností, která probíhala během pondělí 4. června tohoto roku zejména na jihozápadních svazích Nízkého a Hrubého Jeseníku. Dle radarových informací byla tato činnost nejaktivnější mezi 13. a 14. hod. SELČ (viz animace, cca 2 MB).


V tomto čase byl také pozorován a poměrně dobře dokumentován výskyt nálevkovitého kondenzačního trychtýře ("chobotu") známého též pod obecným názvem tromba. Tento jev vzbudil značnou pozornost především místem svého výskytu, jelikož byl zpozorován a nafocen přímo nad městem Uničov (viz mapka fy Geodézie a.s.), což přímo souviselo s četnými e-mailovými dotazy.

Informace o možném výskytu tornáda nad Uničovem (ve smyslu definic uvedených na těchto stránkách) se na základě obdržených snímků, svědectví a telefonátu na MěÚ a HZS v Uničově (kde neevidovali žádné, byť sebemenší škody ani jejich náznaky, jež by mohly být "vodítkem" v této situaci) se nepotvrdily. Z těchto důvodů je tento jev klasifikován a evidován tedy jako tromba.

Nejlépe tento zajímavý jev dokumentují následující fotografie, jež zde s laskavým svolením jejich autorů zveřejňujeme. Nutno podotknout, že fotodokumentace se nám k tomuto jevu sešla poměrně bohatá (u všech zde uvedených snímků je k dispozici po "kliknutí" také původní velikost!):

Jedny z vůbec prvních snímků k nám dorazily od zaměstnanců fy Moratop s.r.o se sídlem v průmyslové zóně nedaleko Uničova:

     

© B. Šula, L. Studená, T. Pospíšil, L. Navrátilová

Tato tromba byla zdokumentována také přímo nad městěm Uničov p. M. Petrovským (dokonce i s velmi podrobným detailem víru):

     

© M. Petrovský

Dalším kdo pozoroval a zachytil tento jev byl p. P. Horák:

     

© P. Horák

Panu L. Skopalovi se podařilo tento jev zachytit prostřednictvím fotoaparátu z mobilního telefonu z čerpací stanice v Uničově (fotografie jsou v kvalitě úměrné zařízení, z kterého byly pohotově pořízeny):

       

© L. Skopal

Rovněž přímo nad městem zaznamenala tento jev paní Krbcová L. Tyto fotografie se k nám dostaly o něco později, ale přesto by je bylo dle našeho názoru škoda zde neukázat.

     

© L. Krbcová

Tentýž jev byl s velkou pravděpodobností pozorován nejen v samotném městě Uničov, ale byl zachycen ještě před Uničovem nad oblastí lesa (SZ od Litovle) v místní části Nové Mlýny p. O. Vlčkem. Místem pozorování byly Řimice, cca 10 km JZ od Uničova. Pozorovatelem byla vzdálenost jevu odhadnuta na přibližně 2 km (poznámka - v popředí všech snímků je dobře zřetelná rychlostní komunikace R35 spojující Olomouc s Mohelnicí).

     

     

© O. Vlček

Vzhledem k bohaté fotodokumentaci k tomuto případu a dosti četným dotazům jsme se tedy rozhodli zpracovat tuto poměrně rozsáhlou informační stránku (především obrazově) s případem výskytu tromby. Výskyt tornáda se nepodařilo potvrdit a rovněž výsledky námi provedeného šetření nenasvědčují jeho výskytu.

Všem, kteří se sebemenším způsobem podíleli na přípravě této stránky, ať již pořízením fotodokumentace, zasláním informačního e-mailu (resp. dotazu), příp. ověřováním zjištěných informací, náleží naše velké poděkování.

Zpracoval: Mgr. Roman Volný, ČHMÚ