2005-07-09 14:00 UTC

Velichovky (okr. Náchod)

výrazná tromba

2 - 4 min

Zpět

Tromba pozorovaná od lázní Velichovek

"Dobrý den,
dnes jsem při projížďce na kole spatřil a následně vyfotil trychtýř, který jsem spatřil na obloze. Nevím, co to bylo, ale asi tromba, jak jsem zjistil na vašich stránkách. Jev jsem pozoroval asi 4 minuty, než zmizel. Fotil jsem to ze silnice kousek od Lázní Velichovky silnice směr Rožnov (viz mapa, MS). Bylo 14:01, když jsem pořídil první snímek. Ten trychtýř mohl být odhadem směr Jaroměř. V příloze jsou fotografie toho jevu."

Jakub Hottmar

Poznámka: Zde uveřejněné fotografie pana Hottmara jsou oproti zaslaným originálům počítačově mírně upraveny za účelem zvýraznění jevu.

  
Foto: Jakub Hottmar © 2005

"Dobrý den!
V sobotu, 9. července, jsme s rodinou navštívili pevnost Josefov u Jaroměře, odkud jsme pozorovali trombu, jejíž fotografie vám již zaslal pan Hottmar. Než se nám podařilo s autem zaparkovat tak, abychom neriskovali pokutu a přitom trombu viděli a mohli vyfotografovat, změnila tromba tvar a začala mizet. Nejprve byla velmi ostře a jasně ohraničena, byla tmavší a velmi přímá. Kontakt se zemi jsme nezaznamenali.
Fotografie jsou pořízeny ve 14:05 - 14:06 hodin, v pevnosti Josefov."

S pozdravem
Lenka Světová


Foto: Lenka Světová © 2005

Další svědectví je od pana Mgr. Jaroslava Huška: "Mohu potvrdit, jel jsem autem právě na Velichovky hrát tenis a viděl jsem to z obce Žireč, dotyk se zemí jsme neviděli, bohužel jsem si nevzal fotoaparát... Ale tentýž den, právě když jsme jeli z tenisu, to je tak +2hodiny ( jsem si vědom, že to je informace více méně k ničemu - ale když už píšu ) - tak jsme z obce Choustníkovo Hradiště ( jel jsem zpět do Dvora Králové ) pozorovali zhruba jižním směrem :-) zhruba osa Žireč, Hřibojedy tento jev v daleko výraznější podobě s dotykem země. Probíhalo to cca 3 minuty s tím, že ta tromba se natáhla, ale šikmo k zemi, pak zkrátila a teprve pak šla až k zemi, pak se odpojila, a pak opět k zemi, vše pak velice rychle přestalo. Překvapilo mě, že to mělo mírně esovitý tvar, předpokládám, že se dotklo někde polí - mimochodem jsem to komentoval tak, že máme štěstí, že jsme zpět nejeli stejnou cestou. Díval jsem se pak i na radar, ale mimo jednoho mraku v této oblasti jsem neviděl nic podezřelého - asi chyba, příště napíšu hned."

S pozdravem Mgr. Jaroslav Hušek, Dvůr Králové nad Labem


Zpracoval: M. Setvák, ČHMÚ