2005-06-15 15:33 UTC

Velká Bíteš (okr. Žďár nad Sázavou)

výrazná tromba

3 min

Zpět

Tromba u Velké Bíteše

Dne 15. června v odpoledních hodninách bylo uskutečněno pozorování konvektivních bouří pány Josefem Nekvapilem a Milanem Šálkem. Pozorovací stanoviště bylo asi 5 km severozápadně od Velké Bíteše, v oblasti vrchu Duforty. V době od 16.50 do 17.30 SELČ byly pozorovány a fotografovány konvektivní bouře západně od Velké Bíteše (např. zde).

V 17.33 SELČ byla v oblasti vznikající konvektivní buňky ležící na jihovýchod od pozorovacího stanoviště zpozorována zřetelná nálevka, které se otáčela. Vír byl vyfotografován, ale v té době se již začal ztrácet v cloně sílícího deště, zároveň se zřejmě rozpadával. Jeho dotyk se zemí je sice pravděpodobný, ale prokázán nebyl. Vzdálenost k víru byla odhadnuta na 5-15 km, tudíž se mohl vyskytovat v oblasti kolem Velké Bíteše či Domašova, kde leží též známý motorest Devět křížů. Zde je nejpovedenější fotografie Josefa Nekvapila, na které bylo ještě provedena úprava směřující ke zvýraznění kontrastů. Po rychlém vyfotografování se pozorovatelé rozjeli blíže k místu výskytu, ale vír se buď rozpadl, nebo byl zacloněn v intenzivním lijákem.

  

Na mapce je červeným křížkem označeno místo pozorování (v levém horním rohu) a kružnicí je naznačen pravděpodobný výskyt jevu. Je však nutné poznamenat, že vír nebyl příliš nápadný, takže mohl snadno ujít pozornosti.


© Geodézie ČS, a.s.

Z uvedeného pozorování lze učinit následující závěr: Pozorovaný jev je možné označit za trombu, jejíž dotyk se zemí prokázán nebyl, tudíž není možné hovořit o tornádu. Možnosti pozorování byly omezené, ovlivněné poměrně velkou vzdáleností a přicházejícím deštěm, tudíž jednoznačných závěrů se autor příspěvků zdržuje. Na tomto příkladě je však možné ukázat, že i pozorování relativně poučeného pozorovatele není vždy jednoznačné.

Zpracoval: Milan Šálek, ČHMÚ