2004-07-08 18:30 UTC

Vojkovice (okr. Karlovy Vary)

downburst nebo microburst

F1

10 - 20 min

Zpět

Downburst u Vojkovic na Karlovarsku

Na škody připomínající řádění tornáda nás upozornil e-mailem 20.7. pan Petr Zitko z Chrudimi, který s vodáckým oddílem sjížděl v postižené oblasti Ohři:

Dobrý den,
poměrně náhodou jsem zabrousil i na stránky CHMI.CZ do sekce "tornáda v ČR". A při prohlížení fotek jsem si uvědomil některé podobnosti se stavem v povodí Ohře po bouřce ve čtvrtek 8.7.2004 a situaci v Chorvatsku, kde jsme pozorovali tornádo poměrně zblízka. Ten den jsme byli s dětmi z našeho oddílu na táboře u peřeje Hubertus (asi 5 km od Karlových Varů), když kolem 21-té hodiny přišla bouřka se silným deštěm - cca 50 mm během 15 minut (odhadem hladiny vody v kastrolu ponechaným na dešti). Dále jsme v cestě pokračovali až v sobotu 10.7. a během cesty vzniklo několik fotek - přiloženy v příloze. Také jsme se během cesty zastavili v Dubině, kde nám mezi řečí servírka řekla, že při té bouři jim všechny slunečníky odletěly na protější břeh řeky (vzhledem k relativně uzavřenému údolí muselo jít o cyklický pohyb větru) a lodě složené na břehu dnem vzhůru byly taktéž odhozeny do řeky (stoupavý směr větru). Dále prý byly škody na střechách a na porostech (škody na porostech kolem řeky máme zdokumentovány). Další informace mám z vodáckého tábořiště ve Vojkovicích, kde bouře zvedla raft a odhodila jej na stany a převrátila vlek naložený loďmi. A právě na Dubině jsme slyšeli, že to bylo tornádo. A docela jsme tomu i věřili a tento mail posílám jen jako upozornění na možný výskyt tohoto jevu.

Poslal nám fotografii polámaných stromů podél řeky a napsal, že viděl podobné následky skutečného tornáda v Chorvatsku. Poskytl nám také zprostředkovanou informaci o převráceném návěsu s loděmi ve vodáckém tábořišti Vojkovice, o raftu odhozeném na stany, o škodách na porostech i poškozených střechách.

V udaný večer přecházela přes střední Evropu zvlněná studená fronta, která ukončila velmi teplé jihozápadní proudění. V době přechodu fronty byl nad Čechami vzduch se značnou potenciální energií a výraznými změnami rychlosti větru s výškou, tedy prostředí příznivé pro velmi intenzivní bouřky. Ty se skutečně vyskytly a zasáhly zejména západní a severní Čechy. Projevily se přívalovými srážkami (místy naměřeno 30-55 mm), silným větrem (většinou nárazy v rozsahu 15-22 m/s, na Sokolovsku a v severních Čechách naměřeno ojediněle i 30 m/s) a také značně silnou elektrickou aktivitou. Bouře způsobily škody na četných místech - v Karlovarském kraji byla situace Hasičským záchranným sborem označena jako mimořádná událost.

Telefonický průzkum následků bouřek prováděný po podobných událostech pracovníky ČHMÚ hned následující den vzhledem k rozsahu škod neodhalil takto specificky postiženou lokalitu. Terénní průzkum byl ve spolupráci se zástupci Lesů ČR proveden 23.7. a doplněn další návštěvou lokality 5.8. Vyhodnocení všech zjištěných svědectví a dostupných údajů nás vedlo k hypotéze o downburstu. Nebyl získán žádný obrazový dokument bouřkové oblačnosti ani pozorováno tornádo nebo tromba, přesto úplně ani tuto variantu nevylučujeme.

  
© Geodézie ČS, a.s.


Popis škod

Pravděpodobný downburst způsobil největší škody v oblasti o rozměrech zhruba 1,5 x 6 km. Specifikem této lokality jsou hluboká, místy značně zúžená údolí s převýšením v průměru 100 m, ve kterých meandruje řeka Ohře. Červeně vymezené ohraničení je dáno podle poškození lesního porostu. Drobnější škody se vyskytly i mimo toto pásmo - např. na spodním okraji mapky v obci Dubina (pod číslem silnice 222) slunečníky přenesené větrem od restaurace na druhý břeh řeky.

Na mapě 1:50 000 jsou zeleným sprejem vyznačeny hlavní polomy. Lesy ČR mají v majetku porost na levém břehu Ohře a odhadují škodu v celkovém rozsahu 8 tis. kubíků dřeva. Pásy polomů jsou většinou o šířce 100-200 m, místy i s bočním pruhem menší šíře, v lokalitě č.9 nad Vojkovicemi ovšem odhadujeme šířku až na 500 m. Stromy jsou padlé převážně v jednom směru - podle sdělení polesného i dle našeho pozorování v lokalitě č.4 odpovídá směr polomu proudění modifikovanému údolím řeky. Kuriozitou tohoto případu je souvislý pás olámaných olší a vrb mezi lokalitami č. 8 a 11, který působí značně depresivně zejména při sjíždění řeky.

Kromě lesních polomů a událostí v tábořišti Vojkovice popsaných panem Zitkem jsme zjistili poškození dvou střech. V prvním případě se jednalo o stržení kritiny ploché střechy na nízké budově pod lokalitou č.2, ve druhém případě byl poškozen krov sedlové střechy na domku pana Pospíšila stojícím nad ústím do úzkého údolí, viz. lokalita 7. Číslování lokalit odpovídá číslům fotografií v mozaice na konci této stránky. Z pozice 6 vidíme pohled na kopce s meandrující Ohří, kde začínají polámané olše a vrby (snímek 8), s vyčnívající střechou domku pana Pospíšila vpravo od středu obrázku, vlevo pak je vidět hřeben nad Vojkovicemi s polomem č.9. Na snímku 12 je pohled na údolí s Vojkovicemi z opačné strany - vlevo u řeky tábořiště vodáků. V rozšiřujícím se údolí škody způsobené větrem končí.

Popis bouře

Podle radarových snímků (křížek označuje zhruba polohu prvního polomu) přecházela bouře mezi 20:20 a 20:30 hodin letního času, kdy ještě není tma. Lidé, kteří měli alespoň chvíli v komplikovaném terénu možnost pozorovat, viděli přicházející černý mrak, který postupně nabíral narůžovělý až bělavý odstín a pak přišel "fukec". Viditelnost se snížila na minimum a déšť byl hnán téměř vodorovně. Malé kroupy byly pozorovány jen místy - např. ve Vojkovicích ano, ale pan Pospíšil poblíž lokality 7 tvrdil, že kroupy nepadaly. Viděl, jak vítr nejprve ohnul stromy a až po chvíli přišel náraz, který je lámal. Neodolaly ani poměrně zdravé a 160 let staré kmeny. Neviděl žádný vír, šlo údajně o klasický černý bouřkový mrak. Svědek pozorující přicházející bouřku od tábořiště ve Vojkovicích tvrdil, že se "to" rozdělilo na dvě části - "jedno" šlo kolem řeky údolím a "druhé" přes kopec. Ten si naopak myslí, že viděl tornádo jako v amerických filmech.

Závěrečné poznámky

Na vertikálních řezech radarových snímků s navigačním křížem nad místem odpovídajícím začátku pásu škod můžeme vidět několik vertikálně oddělených "balíčků" zvětšené odrazivosti, což by mohlo vést k nesouvislému rozložení polomů a nerovnoměrnému výskytu krup při působení downburstu. Rozdvojení ničivého proudu bylo patrně vyvoláno konfigurací terénu, stejně jako odklonění v prvním velkém meandru řeky. Přesto nezavrhujeme výskyt tornáda. Bohužel se nám nepodařilo opatřit ani přes výzvu v místním tisku další materiál, který by jeho výskyt podpořil.

Děkujeme všem svědkům, kteří nám ochotně poskytli rozhovor, zejména pak panu Zitkovi, díky kterému ke zdokumentování případu vůbec došlo, a pracovníkům Lesů ČR (panu Fošenbauerovi a Ondrolčíkovi), kteří ochotně poskytli cenné informace o výskytu a charakteru polomů.

Fotogalerie vybraných snímků
       

       

       


Zpracovali: Jan Sulan a Václav Dvořák, ČHMÚ