2002-07-16 13:05 UTC

Žabčice (jižně od Brna)

nezařazený větrný jev

F1(F0?)

? min

Zpět

Downburst (tornádo ?) v Žabčicích a Přísnoticích dne 16. 7. 2002Uvedeného dne se kolem 15.10 SELČ vyskytly škody silným větrem v obci Žabčice a Přísnotice, asi 20 km na jih od Brna. Podle sdělovacích prostředků polámal vítr desítky stromů, poškodil několik střech a položil sloup vysokého napětí, přičemž asi největší škody napáchal na střeše školního statku v Přísnoticích. Terénní průzkum v uvedených obcích a jejich okolí provedla dne 18. 7. 2002 RNDr. Bohuslava Marková z pobočky ČHMÚ Brno. Níže uvedený text je jen mírně upravenou verzí pracovního zápisu z terénního průzkumu.

Zjištěné poznatky z obce Žabčice

V obci byly zaznamenány drobné škody na obytných budovách, z jedné budovy byl stržen komín. Vítr nahodile odnesl jednotlivé střešní tašky, a to i z nových budov, ale např. stará stodola vedle jednoho poškozeného domu zůstala v pořádku. Dále byla odnesena lavička stojící před obchodem, v jednom těsném dvorku byl vytržen ořech o průměru 60 cm i s kořenovým balem a betonovým dvorkem, v jiné zahrádce byl vyvrácen smrk též i s kořenovým balem.

Za obcí směrem na Přísnotice spadl jeden betonový sloup elektrického vedení a ve větrolamu a na kraji lesa tamtéž byly stromy přelomené vpůli - jedna meruňka, jinak staré duté vrby a vzrostlé topoly. Stopy po kroucení nalezeny nebyly. Stromy ležely převážně jedním směrem (na sever), ale na východním konci u lesa některé i na východoseverovýchod.

Pracovnice OÚ říkaly, že byl intenzivní liják, který jim zabránil jít z práce domů a který vnímaly jako "bílou mlhu" , jako by se smíchaly vítr a déšť dohromady. Nic dalšího nepozorovaly.

V Žabčicích je meteorologická stanice patřící Mendělejevově zemědělské a lesnické univerzitě, ale tam žádný mimořádný vítr nenaměřili.

Škody v obci Přísnotice

Ze střechy haly školního statku byla odnesena krytina (hliníkový plech), v areálu objektu měly všechny stromy (desítky, možná stovka starých topolů) ulámané větve a odhozené jedním směrem (na SZ), ale žádné stopy kroucení zaznamenány nebyly. V okamžiku příchodu bouře (asi 5 minut po 15. hodině) údajně vítr otevřel velké těžké skládací plechové dveře haly (té, z níž to odneslo i střechu) a cloumal s nimi, že se je nikdo neodvážil jít zavřít. Na statku nic víc než silný vítr a déšť nepozorovali, ale při intenzivním lijáku prý nedohlédli ani na druhou stranu silnice (cca 20 m). 

Pracovnice MÚ věděly asi o 7 škodách v obci, vše v jihozápadní časti, jednalo se o drobná poškození střešní krytiny a polámané stromy v zahrádkách. Severovýchodní část obce prý byla jen vyplavena a do jednoho domu uhodil blesk. Popisovaly, že to přišlo najednou, setmělo se, zničehonic ucítily tlak vzduchu a spustil se intenzivní liják a vítr, taky říkaly, že se udělala "bílá mlha". Bouřka prý moc silná nebyla, možná jednou zahřmělo.

Jan Lang ze školního statku v Přísnoticích naměřil 42 mm srážek za 3,5 hod (podle Rovnosti).

Paní Vlastu Svobodovou, maminku paní Kopřivové z OÚ, zastihla bouřka venku na kraji lesa směrem k Nosislavi, schovala se před ní na verandu cizí chatky s výhledem na jih. Říká, že viděla postupovat jedny mraky od Brna a další od východu, bouřka přišla s těmi mraky od východu, okamžitě se spustil liják a vítr, pršelo od jihu, trochu i na verandu, a pak uviděla, jak se před ní udělal vír tak 10-15 metrů v průměru a vysoký tak 5 metrů, zatočil se ve směru hodinových ručiček, že voda šla skoro vodorovně, a nahodil jí vodou, že byla od pasu dolů mokrá, a pak se rozpadl. Nebyly v něm žádné větve, jen vodní kapky. Tam, kde byla, se žádný strom nezlomil, ale za bouřky se všechny ohýbaly směrem k Nosislavi.

Židlochovice

Sekretářka a pan Gergel (fanda do meteorologie) z OÚ tvrdí, že bylo tma, žádný vítr, ale déšť tak hustý, že nemohli jít z práce domů. Ničeho víc si nevšimli. Sekretářka údajně vloni v létě spolu se třemi dalšími kolegy tornádo (chobot) viděla z okna úřadu, ale nevzpomíná si, kdy to bylo, a myslí si, že jindy než byly ty Opatovice.

Unkovice

Starostka a sekretářka se dívaly na bouřku postupující od Žabčic, ničeho zvláštního si nevšimly, pak to najednou bylo u nich a dál se nedívaly. Sekretářka viděla tornádo ve svých cca 17 letech, nádherně mi ho popisovala, zkusí mi zjistit datum podle pojistek na sousedovic domě (půl ho měl zničený a půl zůstal stát). Takže ví, jak by mělo tornádo vypadat, a nic takového tentokrát neviděly. Ničeho si nevšimli ani další lidé, kterých jsem se ptala na ulici.

Ing. Vitula z Vojkovic viděl bouřku, která přišla z netypického směru z východu, přehoupla se přes kopce nad Židlochovicemi, viděl clonu černých bouřkových mraků a pod nimi se vytvořila šedá spodní vrstva, která začala rotovat. Nevytvořil se chobot dolů, spíš to připomínalo horní okraj nálevky - z horního černého mraku se vydělovaly útržky, které vytvářely níž rotující kolo, které kleslo níž než ta černá oblačnost, ale ne až dolů. Rotace byla dobře patrná, ale už si nevybavuje, kterým směrem, ani si nevybavuje čas (říkal kolem 14. nebo 15. hod). Dál už potom neviděl nic, protože přišel déšť i k nim, ale nic mimořádného, jen takový „zahradnický deštíček“, ani vítr nebyl nijak nepřiměřený.Závěr

Podle charakteru škod a výpovědí šlo spíš o microburst se škodami odpovídajícími F1. Tornádo nebo gusnado vyloučit nelze, ale nepovažujeme je za prokázané.


(S pomocí B. Markové zpracoval Milan Šálek,  )