2002-06-21 14:30 UTC

západně od Pardubic

výrazná tromba

2 min

Zpět

 21. 6. 2002: tromba západně od Pardubic

Většina škod na celém území středních a východních Čech toho dne byla způsobena downbursty a přívalovými dešti. Z toho všeho však poněkud vybočují následující dvě zprávy.

Kolem 19:05 SELČ pozoroval David Rýva severně od Kolína (směrem na Nymburk až Poděbrady), západně od húlavy (tedy zdánlivě za ní) cosi, co vypadalo jako sloup či válec o průměru zhruba 0,5 až 1,0 km, kolem nějž rotovaly frakty. Nepřipadalo mu to jako srážky, prý to vypadalo spíš jako cosi zkondenzovaného, pro velkou vzdálenost nebylo možné rozeznat zda "to" rotuje či nikoliv.

Tentýž den, přibližně o půl hodiny později - kolem 19:40 až 19:50 SELČ, pozoroval pan Vladimír Stauber (bývalý vojenský meteorolog, nyní v důchodu) z Pardubic směrem na západo-severo-západ kondenzační chobot (trombu). Zde je část jeho výpovědi a nákres jevu:Po 18. hod od WNW se začal rozšiřovat incus Cb, rychle přibývalo oblačnosti a v 19:20 bylo kromě východního obzoru již zataženo se slabým SE větrem. Již v 18:50 bylo slyšet hřmění, po 19. hod. (19:12) první blesky. V 19:40 se vytvořil výrazný húlavový límec velmi tmavý (základna asi 300 m), z jehož horního okraje prudce vyrůstaly Cu cong. Za těmito oblaky se náhle objevil nálevkovitý oblak světlejší barvy než húlava (odhad průměru "chobotu nálevky" asi 50 m). Jev trval asi 2 min, s příchodem prudkého deště provázeného silným větrem vše zmizelo. Před vývojem nálevky v Cb se v úhlu asi 50° směrem na WNW vytvořil téměř pravidelný kruh, jehož "jižní" část pro bouřky a další oblačnost již nebyla patrná. Pro upřesnění: jev byl pozorován ze sídliště Polabiny I směrem WNW z okna ve 2. patře.


Samotnou zprávu zaslanou Davida Rývou bychom možná brali s určitou rezervou, nebýt následného pozorování pana Staubera z Pardubic. Vzhledem k postupu bouří od západu (viz animace radarových snímků od 16 do 19 UTC (18 až 21 SELČ) a časové i prostorové návaznosti obou pozorování se však zdá být velmi pravděpodobným, že oba pozorované jevy se vyskytly na téže bouři a tedy mohly spolu souviset. Není však zřejmé, zda šlo o tentýž jev, nebo o dva na sobě nezávislé jevy. Každopádně obě pozorování se vzájemně doplňují, a byť je téměř jisté, že většina škod v oblasti byla způsobena downbursty či húlavami, přesto se na těchto bouřích v prostoru mezi Kolínem a Pardubicemi alespoň jedna tromba připomínající tornádo vyskytla. Jelikož nemáme žádné důkazy o tom, že by některé ze škod byly způsobeny buď trombou popsanou panem Stauberem či jevem popsaným Davidem Rývou, klasifikujeme jej v našich statistikách pouze jako "kondenzační chobot". Pokud by někdo náhodou měl k těmto jevům doplňující informace, prosíme o jejich zaslání na adresu .